Du skal være tryg i eget hjem!

Det er indlysende uretfærdigt at skulle betale skat for at bo i det hus, du allerede har købt og betalt. Boligskatterne i Nordsjælland er urimeligt høje – ja faktisk nogen af de højeste i EU. I dag tvinges mange pensionister af den grund ud af deres eget hjem. Det er ikke rimeligt! Børnefamilier, pensionister og alle andre boligejere skal trygt kunne blive boende i egen bolig, også når man en dag går på pension.

Der findes næppe noget mere utryghedsskabende end at have ubudne mennesker i sit eget hjem. Jeg kender personligt fornemmelsen efter tre indbrud i vores eget hjem. Det skal være trygt at bo og leve i Nordsjælland. Mange af vores boligområder har alt for længe været præget af hærværk og utryghed. Nordsjælland er den landsdel i Danmark, som desværre oplever flest indbrud. Det er ikke acceptabelt at få skal ødelægge tilværelsen for de mange. Jeg har ingen tolerance over for kriminalitet.

Jeg arbejder for at:

  • Vi her og nu nedsætter boligskatterne.
  • Der på sigt sker en egentlig afskaffelse af de løbende boligskatter, så man først beskattes af avancen, når man sælger sin bolig, ligesom i Sverige.
  • Vores politi igen bliver lokalt forankret i Nordsjælland
  • Større tryghed ved høje straffe for personfarlig kriminalitet, så voldsmænd fjernes fra samfundet, så deres ofre og vi andre igen kan føle os trygge.