Sundhed både når det er svært og nært

Vi har brug for et både nært og højt specialiseret sundhedsvæsen. Jeg har selv været ramt af kræft og ved derfor, hvor vigtigt en hurtig og effektiv behandling er. Når man er ramt, og det er desværre hver tredje dansker, som får konstateret kræft, skal det bekæmpes hurtigt. For mange dør af kræft. Kræftpakkerne skal overholdes.

Det skal være trygt at være patient i Nordsjælland og Region Hovedstaden – uanset om man får ambulant behanding, skal på hospitalet eller skal have hjælp af ambulancen.

Jeg arbejder for at:

  • At beholde danskernes ret til en behandlingsgaranti på 30 dage.
  • At investere i flere ambulancer, sundhedshuse, hjertestartere og mere personale og reformere sundhedsvæsenet, så vi får et mere nært, trygt og sammenhængende sundhedsvæsen. I Helsingør åbner vi i 2023 et supersundhedshus, hvor alt det som ikke er meget svært og kompliceret, kan behandles så nært som muligt. Nærhed er vigtigt for mig. Jeg vil arbejde for at sikre dig og din familie behandling tæt på, hvor I bor. Til det, der ikke er svært, så I kan behandles nært.
  • At tilføre 244 flere jordemødre til de danske fødeafdelinger.
  • At oprette 400 ekstra sengepladser i psykiatrien.
  • At brodne kar i ældreplejen skal kunne miste retten til at arbejde med ældre.
  • At sikre faste plejehjemslæger på landets plejehjem.
  • At sikre flere friplejehjem i kommunerne.
  • At aflaste hospitalerne ved at rykke flere opgaver fra sygehusene over i almen praksis.
  • At uddanne markant flere læger, så vi løser lægemangelen i hele landet.