En alderdom med værdighed og mulighed for at bestemme selv

Det gode ældreliv for dig, eller for din mor eller far, handler ikke kun om antallet af bad eller levering af mad. At leve et fantastisk og indholdsrigt liv er langt mere end praktik. Lysten til at bestemme over eget liv forsvinder ikke, blot fordi man bliver ældre. Ingen skal umyndiggøres, fordi man får behov for hjælp. Det skal i det hele taget være lettere at bestemme over sit eget liv. Og det skal være lettere for ildsjæle, der vil byde ind med alternativer til den kommunale pleje – f.eks. ser jeg gerne flere selvejende og private tilbud, så der er mere at vælge mellem for de ældre og medarbejderne. Og så skal det være lettere at gå fra et travlt liv på arbejdsmarkedet til et nyt seniorliv, uden at hverdagen pludselig synes tom og indholdsløs. Jeg vil have værdigheden tilbage i ældreplejen, arbejde for, at alderdom er noget, man glæder sig til, hvor man bliver set og ikke overset, og hvor man ved og bliver bekræftet i, at man er værdifuld og elsket.

Jeg arbejder for at:

  • ældre får den hjælp og pleje, de har behov for, og at værdigheden altid er central i ældreomsorgen.
  • der indføres reel frihed i forhold til valg af plejehjem, hjemmehjælp, mad og fritidsliv.
  • det er muligt at leve et aktivt seniorliv med adgang til motion og sociale aktiviteter.
  • Alderdom skal være fyldt af glæde og at det liv vi lever, er fantastisk hele vejen.

 

Læs mere om vores ældreudspil her;

En værdig og omsorgsfuld ældrepleje – Det Konservative Folkeparti