Frihed frem for tvang!

Regeringen og dens støttepartier har de seneste tre år indført mere tvang, umyndiggørelse og detailstyring af dit og din families liv. I stedet skal du din familie, nabo og kollega opleve langt større tillid. Regeringens politik trænger helt ind i dit hjem og dikterer hvordan du og dine børn, skal leve jeres liv. Seneste med tvangsflytning af de unge gymnasieelever.

Jeg tror på frihed under ansvar til at tage initiativ, skabe nyt og give plads til udvikling. Denne ret til frihed under ansvar er hele essensen i min konservative grundopfattelse. Jeg går ind for et samfund, hvor der er plads til både dig og mig – til både frihed, tillid og fællesskab. Hvor vi hver især påtager os et ansvar, hvor der er en fair balance og hvor politikerne viser tillid til danskerne.

Jeg arbejder for at:

  • Alle har frihed til selv at vælge daginstitution, skole, gymnasium eller plejehjem.
  • Man frit kan vælge mellem offentlige og private udbydere og leverandører.
  • Bevare noget af det mest danske, der findes; vores åbenhed og vores insisteren på, at man må kunne sige og mene, hvad man vil. Det er bekymrende, når der i medier, uddannelsesinstitutioner og kulturliv ruller en bølge af krænkelsespolitik, der er et direkte opgør med den her ellers frugtbare åbenhed. Det er vigtigt, at vi alle – og ikke mindst ledelserne på vores uddannelsesinstitutioner – står vagt om den frie forskning og retten til at sige og mene, hvad man vil.