En grønnere fremtid for dine børn og børnebørn

Vi har en bunden opgave, når det gælder klimaet. Vi skal redde den verden vi elsker – for vores børn og børnebørn. Der skal konsekvent mere fart på den grønne omstilling. Det betyder, at vi skal arbejde målrettet og hurtigt.

Vi har et helt unikt kultur- og naturhistorisk landskab i Nordsjælland. Storslåede naturområder, de smukkeste kyststrækninger og masser af historiske kulturperler. Det skal vi værne om for vores børn og børnebørns skyld.

Jeg ønsker også, at Danmark, sammen med resten af verden, sænker udledningen af drivhusgasser markant og omstiller energisektoren til vedvarende energi. 

Den grønne omstilling koster. Derfor skal vi gøre det klogt i samspillet mellem virksomheder, teknologi og politik. Danmark har muligheden for at gå forrest, vise vejen og skabe nye bæredygtige platforme, arbejdspladser og løsninger. Jeg vil derfor arbejde for strukturelle og forpligtende beslutninger – såvel nationalt som internationalt.     

Jeg arbejder for at:

  • CO2-udledningen fortsat reduceres i et tæt samarbejde mellem stat, kommuner, borgere og virksomheder
  • Sikre både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst, og at udgifterne til kystsikring kommer på finansloven.
  • Skabe mere fokus på grøn forskning og teknologi så dansk erhverv står forrest i kapløbet om at skabe fremtidens løsninger.
  • Vi skal passe på vores drikkevand. Ja tak til forbud mod sprøjtning ved drikkevandsboringer.