Lad os så få en Marinepark Øresund

Det er dejligt at kunne konstatere, at så mange lokalpolitikere i Helsingør og Nordsjælland nu har meldt sig ind i kampen for en beskyttelse af vores helt unikke natur i Øresund. Det konservative Folkeparti har i mange år forsøgt at råbe Christiansborg op, og i særlig grad i forbindelse med den katastrofale sandsugning, der uhæmmet har fundet sted i Øresund med en lang række skadelige følgevirkninger, der vil tage år at genoprette – og ikke mindst vil påføre os voldsomt stigende udgifter til kystsikring.

 

Vi taler meget om vores dejlige Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvoraf Øresund, efter min opfattelse, bør være en helt integreret del – kald det en Marinepark.  Men det er nu, at der skal handles, så vi kan få genetableret vores herlige Øresund med alle vores tidligere fine strande og et mangfoldigt fiske– og fugleliv.

 

Skiftende miljøministre har desværre ikke villet acceptere, at sandsugningen ødelægger natur såvel som danske fiskeres fangstmuligheder i Øresund, og har derfor ikke villet medvirke til en egentlig fredning af området. Men fakta taler for sig selv. Enhver med et par dykkerbriller og en snorkel kan ved selvsyn konstatere ødelæggelserne. Fiskerne har længe råbt ”vagt i gevær”, vores kyster nedbrydes og senest har de svenske myndigheder udgivet en rapport, der konkluderer, at sandsugningen på den danske del er meget skadelig for havbunden, samt at store områder ikke, inden for en overskuelig fremtid, kan danne grundlag for fiskeri.

 

Det er ikke holdbart, og jeg vil kæmpe benhårdt for denne sag. Vi har en forpligtelse til at påtage os et ansvar, og overdrage et fint og unikt stykke marinenatur til de kommende generationer.

 

Birgitte Bergman

Folketingskandidat (C)

Helsingør-kredsen