Flere penge til folkepensionisterne

Det er et faktum, at langt de fleste store velfærdsreformer i Danmark er skabt gennem brede forlig mellem de såkaldt ”gamle” partier i Folketinget. Altså S, K, R og V.

Herunder Folkepensionen, der blev vedtaget i 1957 i nogenlunde den form vi kender den i dag.

Siden er der sket meget.

Fra midten af 90-erne og frem, har alle personer der er tilknyttet arbejdsmarkedet, automatisk pensionsopsparing som en del af deres indkomst, og tjener således støt og roligt op til en værdig alderdom, hvor det økonomiske spring fra at være erhvervsaktiv og pensionist ikke er nær voldsomt som tidligere, og hvor de fleste kan oppebære en fornuftig levefod. Også i alderdommen.

Det er godt.

Men for store grupper i samfundet – typisk mennesker mellem 65 og 90 år (altså den store generation der blev født lige før, under, og lige efter 2. verdenskrig, og som kom tidligt ud på arbejdsmarkedet) er der forsat kun folkepensionens grundbeløb på lige godt 6.200 kr. om måneden, før skat, at leve af, hvis man har en ægtefælde der arbejder eller selv har sparet lidt op.

Det er ikke godt nok, for alle kan sige sig selv, at vi desværre risikerer at skabe et A og B hold af pensionister i Danmark.

Den sidstnævnte gruppe er ikke mennesker der har været ansvarsløse, eller vægret sig for, at lægge til side i tide. Det er, ganske enkelt, en stor gruppe, som er blevet fanget af, at tjene for lidt i den erhvervsaktive alder, og samtidigt blev pensionister så tidligt, at de ikke har opnået nævneværdig fordel af det store pensionsboom i halvfemserne eller de beskedne pensioner de har, bliver modregnet. På det tidspunkt havde de fleste af dem forladt arbejdsmarkedet.

Min egen mor på 84 er en af dem.

Det må vi gøre noget ved. Ikke ved at dræne statskassen for penge der ikke er der, eller ved at udstede tomme løfter uden mulighed for, at få dem gennemført, men ved ansvarligt at se på eksakt to punkter, som er et reelt problem og som begge kan løses, hvis den politiske vilje er tilstede.

Det første punkt er, at revurdere om det nu også ER så klogt, at modregne så meget i små pensioner og arbejdende ægtefælles indkomst i pensionen? Det synes jeg egentlig ikke det er. Folkepensionens grundbeløb er simpelthen for beskedent.

Lad os derfor afskaffe modregningen i ægtefældeindtægt, og forsøge om det er muligt, at regulere Folkepensionen i takt med det øvrige arbejdsmarked og dets udvikling.

Det andet punkt er, at en ”ældre” i dag ikke nødvendigvis er ”ældet” på samme måde som de fleste var det for 30-40 år siden. Det betyder, at f.eks. en 67 årig ikke nødvendigvis er slidt op, men gerne vil arbejde i et mindre omfang. Men han eller hun vil naturligvis ikke gøre det, hvis stort set hele beløbet man tjener, bliver modregnet i Folkepensionen eller ædt af skatten.

Derfor foreslår jeg, at grænsen for, hvornår man bliver modregnet for arbejdsindkomster i sin pension, hæves yderligere. Det giver på alle måder god mening. Der er f.eks. mangel på arbejdskraft i Danmark, og vi har reelt en vældig ældrestyrke, som alle vil have glæde af, er delvist i arbejde i længere tid.

Men naturligvis kun, hvis den enkelte pensionist har lysten og kræfterne til det. I givet fald skal den enkelte arbejdende pensionist også have noget ud af sit arbejde økonomisk. Derfor skal loftet for træk i pensionen hæves yderligere, og skatten på pensionisters arbejde sættes ned!

Og til dem der så tænker ”Vi har ikke råd” vil jeg tillade mig at påstå ”Vi har ikke råd til andet”!

Et samfund får mere produktion og velfærd ud af trygge og velstillede pensionister, end af utrygge, fattige pensionister – og en arbejdende, lidt mere velstående, pensionist er efter min mening en god forretning for Danmark.

Dels betaler han eller hun skat til fællesskabet af sin arbejdsindsats. Dels forbruger arbejdende pensionister selvsagt mere end pensionisten, der kun råder over Folkepensionens meget lille grundbeløb. Begge dele til gavn for erhvervslivet, detailhandlen, kulturlivet mfl.

Udover øget livskvalitet kan det derfor også vise sig som en god forretning for alle, at hæve indkomsten for de mere end 1 million mennesker der i dag kun har Folkepensionens beskedne grundbeløb at leve af.

Det vil jeg arbejde for kommer til at ske som lokalt valgt folketingsmedlem. Flere penge til Folkepensionisterne er både rimeligt, og kan samtidigt vise sig, at være en fremragende forretning for det danske samfund.

 

Birgitte Bergman

Folketingskandidat (C)

Helsingør-kredsen