Større tryghed og mere nærvær!

Jeg ville ønske, at der stadigt var et helt og fuldgyldigt akuthospital, som vi havde det engang, men faktum er desværre, at dette ikke mere er tilfældet og at det nok må anses som urealistisk, at gå ud og kræve et nyt i fuld størrelse.

Jeg vil bruge mine politiske kræfter på det, der er muligt, nemlig:

1) Snarest at få flere af regionens behandlinger i det nye og tidssvarende sundhedshus, der står klar i 2021. Vi skal føle os trygge og ikke være nervøse for lang transport og lang ventetid på skadestuen, hvis børnene falder ned fra en gynge eller vores gamle mor eller far har brug for at blive tilset af lægevagten i deres hjem eller i det kommende sundhedshus. Nærhed er vigtig, når det kommer til vores sundhed.

2) At sørge for, at de højt specialiserede områder får tilført ressourcer, så alle borgere kan få den størst mulige ekspertise stillet til rådighed i forbindelse med særlige og alvorlige indgreb.

Hvad enten der er tale om hjerte- eller kræftområdet, er det dokumenterbart, at behandlingerne bliver bedre, og at langt flere kommer sig hurtigere og overlever livstruende sygdomme efter behandling på store og specialiserede centre, beliggende centralt i hver enkel region. Jeg blev selv ramt af kræft i 2005 og fik dengang et indgående kendskab til det danske sygehusvæsen, og har derfor erfaret, hvad det betyder at have en stab af højt udviklede specialister til rådighed.

Men alt det der IKKE er meget svært og kompliceret, skal naturligvis behandles så nært som muligt. Det vil jeg arbejde for kan realiseres i fremtidens Nordsjælland og Helsingør.