Velfærden først!

Jeg er opvokset i et socialdemokratisk hjem. Min far var smed og tillidsmand på skibsværftet. Min mor, ufaglært ¨svensk indvandrer¨. Jeg har lært, at man skal kræve sin ret og gøre sin pligt. At man skal yde for at kunne nyde. Den yderste venstrefløj har ikke patent på ord som sammenhold, solidaritet og fællesskab. Det er vores allesammens Danmark. Det skal vi passe på og udvikle.

Jeg har rejst meget i forbindelse med mit arbejde og synes, at vores samfund er et af de bedste i verden. Måske det bedste. Jeg kan li’ filosofien om, at der i Danmark er lige ret til f.eks. uddannelse, sundhedsydelser, arbejdsløshedsforsikring, ældrepleje mv., uden skelen til social baggrund og hvor mange penge man har på bankbogen.

Der er noget underligt primitivt og historieløst i, at specielt den yderste venstrefløj tilsyneladende ikke ved (eller lader som om at den ikke ved) at det danske velfærdssamfund er skabt af de mange, og i overvejende enighed mellem de såkaldt ”gamle partier” (C, S, V & R) i Folketinget gennem næsten 100 år.

At velfærdssamfundet har udviklet sig konstant under både socialdemokratiske og Borgerlige regeringer og vigtigst: At det er sket under en høj grad af sund politisk konsensus blandt de fornuftige partier på og omkring midten af dansk politik.

Det er virkeligheden. Sådan er det. At være konservativ i det moderne Danmark betyder ikke, at man vil afvikle velfærdssamfundet. Det betyder tværtimod, at man vil udvikle og forbedre det, til gavn for alle. Uanset indkomst og socialt udgangspunkt.

Derfor vælger jeg velfærden først og prioriterer den højest. Når det er slået fast, er det i øvrigt fuldkommen rigtigt, at jeg ikke har noget som helst imod, at lønmodtagere på tværs af erhverv, får lidt mere ud af, at give den en ekstra skalle. Det skal nemlig være billigere at være familie.

Jeg synes, at det er ganske rimeligt, at f.eks. en sygeplejerske, en skolelærer, en selvstændig erhvervsdrivende, en hjemmehjælper eller en smedesvend, som min egen far, får lov til at beholde lidt mere til sig selv efter skat, hvis man har knoklet ekstra hårdt og statskassen levner mulighed for det. Med vores nye skatteplan vil vi sænke skatten på arbejde for alle. Vi vil helt fjerne arveafgiften. Vi vil sænke registreringsafgiften. Og vi vil sænke boligskatterne igen. Sådan arbejder Det Konservative Folkeparti for lavere skat. Skridt for skridt. Regering efter regering. Det gør vi, fordi det er resultaterne, der tæller.

Jeg har ikke noget imod at betale skat. Jeg ved, at den går til at uddanne mine børn, udvikle sundhedsvæsenet, tage sig af min mor, som er ved at blive ældre, og til at hjælpe mennesker der er udsat for arbejdsløshed eller på anden måde er kommet i klemme økonomisk eller socialt.

Det vil jeg gerne betale til. Det er Danmark når Danmark er bedst. Og jeg forstår ikke dette munke-marxistiske ”enten eller” når vi diskuterer skat. Jeg vil altid prioritere velfærden først, men hvis det går godt og der er råd til det, synes jeg det er ganske naturligt, at en ekstra indsats også belønnes ekstra via skatten.

Det er ikke i modstrid med velfærd. Det er en del af den!

 

Birgitte Bergman

Folketingskandidat (C)

Nordsjællands storkreds, Helsingør