Der skal være lige vilkår!

Unge som tager en uddannelse på en særlige tilrettelagt uddannelse, STU, har ikke samme mulighed for at transportere sig rundt på lige vilkår, som andre unge har. De får nemlig ikke tilskud til transporten/Rejsekortet og det er forkert. Det er vigtigt også for disse unge mennesker at have stærke sociale netværk og danne relationer med venner. De bor ofte langt fra hinanden.

Jeg været sammen med Kadetten og de mange skønne unge mennesker, som tager en STU uddannelse her. Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed. I Det Konservative Folkeparti er en af vores kerne værdier, at tage vare på dem, som ikke kan selv. Det skal være trygt at vokse op i Danmark. Vi har som samfund en forpligtelse til at sikre, at alle børn uanset baggrund får den støtte og omsorg, som er nødvendig for at få en god start på livet. Derfor fremlægger Det Konservative Folkeparti et udspil, der skal sikre, at også børn fra udsatte familier får den nødvendige støtte.

Vi afsætter 212 millioner kroner over fire år til at etablere og drive ti nye familiens hus centre fordelt i alle fem regioner.

Vi afsætter 160 millioner kroner over de næste fire år til sundhedsplejen målrettet børn fra udsatte familier. Og ikke mindst afsætter vi 500 millioner kroner over de næste fire år til mere pædagogisk personale, som skal målrettes til de børnehaver, hvor der er flest børn fra udsatte og sårbare familier. Det svarer til 248 nye fuldtidsansatte.

 

Jeg vil som Folketingskandidat for Nordsjælland arbejde for, at der er børn fra udsatte familier, får den nødvendige støtte og at alle unge har lige muligheder.

 

Birgitte Bergman

Folketingskandidat

Det Konservative Folkeparti

Nordsjællands storkreds