JEG VIL STYRKE POLITIET

Så kan vi igen læse om en række indbrud i villaer og biler – denne gang i Hornbæk.

Der findes næppe noget mere utryghedsskabende end at have ubudne mennesker på besøg i sit eget hjem. Jeg kender personligt fornemmelsen efter tre indbrud i vores eget hjem.

Helsingør placerer sig desværre fortsat i den mest udsatte tredjedel af kommuner i landet, hvor der begås dobbelt så mange indbrud pr. indbyggere end i resten af landet. Som om dette ikke var slemt nok, rejses der kun få sigtelser, hvilket klart vidner om manglende efterforskningsressourcer hos Nordsjællands Politi.

I forbindelse med omorganiseringen af Nordsjællands Politi blev alle de politifolk, der arbejder med efterforskning af “almindelig” kriminalitet som berigelsesforbrydelser i form af indbrud, gaderøverier, lomme- og tricktyverier m.m. i Helsingør, flyttet til Gentofte.

Benedikte Kiær kæmpede en indædt kamp for, at Helsingør kunne fastholde et lokalt og dermed stedkendt politi, men til trods for at kommunen har en tvivlsom rekord med det absolut største antal udrykninger i hele Nordsjælland, blev udrykningsberedskabet i Helsingør reduceret. Derved blev begrebet ”nærpoliti” og ”hurtig respons” kraftigt udhulet.

Dette finder jeg er en meget bekymrende udvikling. Det manglende tætte forhold mellem politi og borgere, og ikke mindst et manglende kendskab til lokalmiljøet kombineret med en øget reaktionstid, vil alt andet lige tilgodese de kriminelle og øge utrygheden blandt borgerne i Helsingør kommune.

Det må vi ikke acceptere, og som lokalt medlem af Folketinget, vil jeg kæmpe for, at vores politi igen bliver lokalt forankret og synligt i gadebilledet overalt i vores kommune.

 

Birgitte Bergman

Folketingskandidat (C)

Helsingør-kredsen