Jeg ønsker et styrket lokalt erhvervsliv og flere iværksætter

Fakta:

Vi arbejder målrettet for at forbedre vilkårene for kommunens virksomheder. Vi har sikret flere sagsbehandlere, så sagsbehandlingen bliver hurtigere og bedre. Vi insisterer på at nedsætte afgifter og lette skatten for erhvervslivet, som i stedet skal bruge deres ressourcer på at skabe nye arbejdspladser. Vi har også skabt et godt samarbejde mellem jobcenter og erhvervsliv. En stærk satsning på kultur, turisme og oplevelser har gjort Helsingør Kommune til en attraktiv oplevelsesdestination, ligesom det giver masser af arbejdspladser. I dag står kultur og turisme for godt 10 procent af arbejdspladserne i Helsingør Kommune.

Det er de lokale private virksomheder, der skaber arbejdspladser og dermed penge til vores lokale velfærdssamfund. Helsingør skal være en attraktiv erhvervskommune, der tiltrækker nye virksomheder, fastholder dem vi allerede har, og fokuserer på iværksætter. Nye arbejdspladser, og flere praktikpladser til de unge, giver mere liv i alle hjørner af kommunen. Kultur og turisme er en af de helt store vækstdrivere i kommunen, og den skal vi fortsat styrke og udvide med stigende besøgstal, omsætning og jobs til følge.

Jeg vil:

  • Forbedre rammevilkårene for erhvervslivet bl.a. gennem hurtigere sagsbehandling og lavere erhvervsskatter.
  • Styrke dialog og samarbejde mellem erhvervsliv og politikerne, og forbedre kommunikationen med embedsmændene markant.
  • Arbejde for en fortsat effektivisering af administrationen af vores kommune og skabe bedre rammer for flere indtægter, så skatter og afgifter ikke stiger – tværtimod.
  • Sikre det regionale erhvervshus er mere til stede i Helsingør Kommune, så iværksættere kan få den nødvendige rådgivning og vejledning
  • Iværksætterkulturen skal styrkes så flere tør starte egen virksomhed. Det kan ske gennem såkaldte ”rugekasser”, hvor der er let adgang til rådgivning og fællesskab
  • Hjemtage Park & Vej, så vi som byråd og kommune selv kan sætte serviceniveauet og give plads til vores lokale erhvervsliv kan byde ind på opgaverne.
  • Bygge videre på Helsingør Kommune som en unik oplevelsesdestination ved at udvikle kulturelle oplevelser og dermed styrke detailhandlen, bylivet og muligheden for yderligere vækst i erhvervslivet.
  • Motivere flere unge til at påbegynde og færdiggøre en erhvervsfaglig uddannelse.