Flere og bedre lokale sundhedstilbud

Fakta:

Det nye sundhedshus ved Prøvestenen åbner om godt et år. Der er tale om et ambitiøst projekt på ca. 19.000 kvadratmeter. Sundhedshuset vil markant styrke det nære sundhedsvæsen og skabe en god ramme om regionens akutklinik, flere behandlinger lokalt samt moderne genoptræningsfaciliteter. Derudover vil der være en række private sundhedsaktører i huset, f.eks. praktiserende læger, speciallæger og sundhedstilbud.

Kommunen spiller en stor og aktiv rolle, når det gælder om at hjælpe de borgere, der bliver syge. Det er det, som bliver kaldt for det nære sundhedsvæsen. Vi er meget ambitiøse, både når det gælder kommunens egne sundheds- og genoptræningstilbud, og vores topmoderne sundhedshus, som åbner om godt et år.

Jeg har også blik for den mentale trivsel, hvor man i disse år oplever flere og flere unge, som er psykisk sårbare og mistrives. Det skal vi sætte yderligere ind over for, så vi giver vores unge de bedste muligheder for at tage en uddannelse, få et job og leve et godt liv.

Jeg vil:

  • Oprette så mange sundhedstilbud som muligt i det nye sundhedshus og tilbyde genoptræning i topklasse.
  • Arbejde for, at regionen tilbyder flere og bedre tilbud for børnefamilierne i vores nye sundhedshus
  • Arbejde for, at akutklinikkens åbningstid udvides
  • Udarbejde en samlet plan for styrkelse af den mentale trivsel, hvor vi bl.a. vil lade kommunens mange kulturelle tilbud indgå i indsatsen.
  • Styrke forebyggelsen blandt de ældre, så de kan være aktive og værre herre over deres eget liv i længere tid