Ja til integration, nej til parallelsamfund

Fakta:

Helsingør kommune har opnået imponerende integrationsresultater og er blandt de bedste kommuner i Danmark til at skaffe flygtninge i job og/eller uddannelse. Det er sket gennem en fokuseret og vedholdende indsats samt i et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. I efteråret 2021 er omkring 70 procent i arbejde eller under uddannelse. Nøjsomheden blev bragt på Ghettolisten, hvilket åbnede for en stor værktøjskasse med redskaber til at gøre op med parallelsamfundet i området. Området er nu taget af regeringens ghettoliste, og der arbejdes for at forny boligområdet, så det bliver et attraktivt boligområde for alle.

Mange, med anden herkomst end dansk, bidrager til det samfund, de er en del af. Men desværre er der gennem årene kommet migranter, der ikke vil bidrage eller respektere vores kultur og værdier. Alle som kan, skal selvfølgelig tage et arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige. Jeg vil ikke acceptere, at der opstår parallelsamfund, hvori der udøves negativ social kontrol. Jeg vil have tryghed i vore lokalområder, og der skal sættes hårdt ind over for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Jeg vil:

  • Have fortsat tæt samarbejde med erhvervslivet, for at få endnu flere flygtninge og indvandrere i arbejde.
  • Forebygge ghettodannelse og bekæmpe negativ social kontrol, hvor kvinder og børn isoleres fra det omgivende samfund.
  • Forebygge, at børn og unge kommer ud i kriminalitet eller bliver en del af de banderelaterede grupperinger gennem et styrket samarbejde med SSP, klubber, fritidstilbud, frivillige, skoler og ungdomsskolen
  • Sikre at tosprogede børn kan tale et alderssvarende dansk, når de begynder i skolen.