Gør livet grønnere

Fakta:

Helsingør Kommune ligger i førerfeltet af grønne kommuner og har modtaget national og international anerkendelse for sin indsats. F.eks. fik Helsingør Kommune i 2019 titlen som Klimakommune Plus. Siden 2007 har Helsingør Kommune reduceret CO2 udledningen med mere end 40 %. Også biodiversitet er sat på dagsorden, og Helsingør er nu bl.a. certificeret som ”bivenlig Kommune”, efter at flere grønne områder er blevet tilsået med planter, der tiltrækker insekter. De mange tiltag bliver bemærket. Danmarks Naturfredningsforening rangerer landets kommuner efter kvaliteten og værdien af deres natur – og her ligger Helsingør Kommune på en fin 10. plads.

Helsingør Kommune er, som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, beriget med storslåede naturområder, omkranset af de smukkeste kyststrækninger samt en række historiske kulturperler. Det vil jeg værne om og udbygge, så endnu flere borgere i kommunen, turister, og ikke mindst vores efterkommere, kan nyde gavn heraf. Jeg vil gøre alt for at sikre, at vores børn og børnebørn får adgang til de samme naturoplevelser, som vi har haft – og gerne flere. Jeg vil derfor arbejde målrettet med den grønne omstilling, og arbejde for, at Helsingør Kommune bliver CO2 neutral i 2045. Det er en ambitiøs målsætning – mere ambitiøs end de mål, der er sat i Paris-aftalen.

Jeg vil:

  • Nej tak til HH forbindelsen, som vil ødelægge Egebæksvangskov i alt for mange år
  • Arbejde for, at vi får en Marinepark Øresund. Vi skal passe endnu bedre på Øresund, som er et vigtigt spisekammer og byder på en fantastisk natur til glæde for os, der bor her, og for turisterne
  • Sikre rent badevand ved at sørge for ny infrastruktur til håndtering af de stigende mængder regnvand, så vi kan undgå overløb af spildevand til Øresund.
  • Styrke biodiversiteten i vores naturområder, haver, vejrabatter og andre grønne arealer, så vild fauna og dyreliv også kan opleves i de bynære områder.
  • Sikre, at CO2 udledningen fortsat bliver reduceret, og gerne i et tættere samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsvirksomheder.
  • Sikre overgang fra flis til andre former for bæredygtig energi. Udfasningen af flis kan blandt andet ske med en solcellepark, der vil kunne levere strøm til kommunens husholdninger.
  • Oprette et udvalg, der har hovedfokus på klima, bæredygtighed og biodiversitet i kommunen.