Den gode alderdom

Fakta:

Der er fuld gang i byggeriet af seniorbofællesskaber, bl.a. på den gamle hospitalsgrund ved Esrumvej. I efteråret 2021 bliver det nye plejehjem i Hornbæk – Hornbækhave – taget i brug, ligesom der er ved at blive bygget et friplejehjem i Helsingør, som står klar til indflytning i 2022. Gennem de seneste år har vi sat flere penge af til ældreområdet. Årsagen er, at vi bliver flere ældre og heldigvis lever længere, men også at hospitalerne hurtigere udskriver patienterne. Helsingør Kommune har desuden vedtaget en ambitiøs handleplan, der skal sikre demensramte borgere et trygt og værdigt liv.

Langt de fleste ældre klarer sig godt og deltager aktivt i fællesskabet. Det skal vi støtte og styrke med masser af gode aktivitets- og foreningstilbud. Og de, som ikke længere kan klare sig selv, skal tilbydes hjælp og omsorg, hvor tryghed, socialt samvær og værdighed er i centrum. Og så skal vi samtidig sikre en ældreomsorg, hvor det er godt at arbejde, og hvor ledelsen sikrer trivsel og høj kvalitet i ældreplejen.

Jeg vil:

  • Arbejde målrettet for flere boliger, der lever op til de ønsker, som ældre har – f.eks. flere seniorbofællesskaber.
  • Inden for få år, opføre endnu et plejehjem, som et friplejehjem, så den ældres valgfrihed styrkes.
  • Give ældre bedre muligheder for et aktivt seniorliv bl.a. ved at sikre varierede kultur- og fritidstilbud.
  • Sørge for en bedre borgerinddragelse på plejehjemmene med etablering af brugerråd, hvor også pårørende indgår.
  • Sikre at de ældre får så meget valgfrihed som muligt – f.eks. i forhold til hjemmehjælp, hvilken mad der serveres eller hvilket plejehjem, man vil bo på.
  • Udvide klippekortordningen, så dem, der modtager hjælp fra kommunen, kan supplere efter eget valg – for eksempel med ekstra rengøring, et besøg i teatret eller en tur til frisøren.
  • Sikre den bedste ledelse af vores institutioner og ældrepleje.
  • Styrke samarbejdet mellem ældresagen, seniorrådet og kommunen, herunder de relevante politiske udvalg.
  • Arbejde for at Helsingør får sit eget hospice.