Vore daginstitutioner og folkeskoler skal være de bedste

Fakta:

Fra 2021 er der indført de minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som alle har ønsket. Vi får flere børnefamilier til kommunen og bygger nyt og udvider. F.eks. har vi i 2021 åbnet 80 nye daginstitutionspladser i Espergærde. Og vi fortsætter. Vi er blevet udpeget af regeringen, som en af to kommuner, der bliver sat fri når det gælder daginstitutionerne. Det betyder, at vi kan fokusere på mere kvalitet og mindre bureaukrati. Vi har indviet Skolen i Bymidten og gennemført store investeringer i innovative læringsmiljøer for børn og unge, og så er vi gået i gang med at renovere Nordvestskolen.

Gode vuggestuer, børnehaver og folkeskoler giver vores børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet. Jeg har en ambition om, at vores folkeskoler skal være landets bedste. Det gælder både i forhold til resultater såvel som dannelse og trivsel. Og så lægger jeg vægt på nærhed. Jeg ønsker en nærværende ledelse på vores skoler, med den kortest mulige afstand mellem forældre og den daglige ledelse. Jeg har selv siddet i skolebestyrelsen og daginstitutionsbestyrelser, og ved hvad det betyder, at være tæt på.
For mig er det også vigtigt, at daginstitutioner og skoler ligger tæt på der, hvor du bor med din familie, ligesom du som forældre skal kunne vælge frit, om du vil bruge de private eller kommunale tilbud.

Jeg vil:

  • Bevare de lokale og nære skoler og daginstitutioner og give forældre reel medindflydelse på deres børns dagligdag.
  • Have gode normeringer i vores daginstitutioner med maksimalt 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn per medarbejder.
  • Som en af de syv ”frikommuner” sikre, at tiden i vores vuggestuer og børnehaver bliver brugt sammen med børnene og ikke på bureaukrati, og at udgangspunktet er den bedst mulige kvalitet for vores børn.
  • Skabe mere nærvær gennem bedre inddragelse af både forældre og elever. Det betyder, at vi vil genindføre forældrebestyrelser og elevråd på de enkelte skoler.
  • Styrke det faglige niveau og forankre dette i dannelse og kreativitet. Alle skal gennemføre og bestå deres grundskoleforløb.
  • Renovere og modernisere, så vi får de bedste fysiske rammer i skolerne med et klasseloft på 24 elever.
  • Sikre et attraktivt kultur-, fritids- og idrætsliv for børn og unge.