Flere uddannelser og mere kulturliv til Nordsjælland

Jeg er stor tilhænger af at vi skal satse meget på forskning og uddannelse. Vores børns fremtid er vigtig. Danmark skal fremtidssikres og nye vækstmuligheder skal spire og understøttes. Der er sket en al for stor centralisering af vores uddannelsessystem og jeg ønsker at få flere landsdækkende uddannelser til Helsingør og Nordsjælland. Og jeg siger nej tak til nedskæringer på uddannelses- og forskningsområdet.

Kulturen giver os en forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi bevæger os hen. Hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt og vedvarende skaber Danmark, mister vi vores fælles kulturelle forankring. Derfor skal kulturen næres og holdes i live. Det er kunsten og kulturarven, der gør samfundet levende. Og et levende kultursamfund er noget kulturturister rejser langt efter. Kulturturisme handler dybest set om, at turisterne i stigende grad gerne vil rejse efter at opleve lokal historie og kultur. Dette er en del af en større trend, hvor turisterne efterspørger autentiske og unikke oplevelser. Og flere turister skaber flere lokale jobs.