Den borgerlige smededatter der kæmper for dig

Betyder dit hjem, din by og dit område også meget for dig og din familie? Vi som bor her i Nordsjælland, ved godt at vi har noget helt særligt, vi skal passe godt på. Vores natur, kyster og historie og kultur er helt enestående. Der forsat brug for en lokal nordsjællandsk stemme i Folketinget.

Nordsjælland bliver som landsdel alt for ofte enten overset eller direkte udskammet. Udligning er et skrækeksempel. Regeringen og Venstre sender millioner af skattekroner ud af Nordsjælland, og forringer vores lokale velfærd. Og trods vores høje skatter grundet udligning, så kæmper vi med veje der sander til med biler og indbrud.

Jeg er klar til 4 år mere for dig og for Nordsjælland. Stem personligt på Birgitte Bergman.

En alderdom med værdighed og mulighed for at bestemme selv

Det gode ældreliv for dig, eller for din mor eller far, handler ikke kun om antallet af bad eller levering af mad. At leve et fantastisk og indholdsrigt liv er langt mere end praktik. Lysten til at bestemme over eget liv forsvinder ikke, blot fordi man bliver ældre. Ingen skal umyndiggøres, fordi man får behov for hjælp. Det skal i det hele taget være lettere at bestemme over sit eget liv.

En grønnere fremtid for dine børn og børnebørn

Vi har en bunden opgave, når det gælder klimaet. Vi skal redde den verden vi elsker – for vores børn og børnebørn. Der skal konsekvent mere fart på den grønne omstilling. Det betyder, at vi skal arbejde målrettet og hurtigt.

Vi har et helt unikt kultur- og naturhistorisk landskab i Nordsjælland. Storslåede naturområder, de smukkeste kyststrækninger og masser af historiske kulturperler. Det skal vi værne om for vores børn og børnebørns skyld.

Sundhed både når det er svært og nært

Vi har brug for et både nært og højt specialiseret sundhedsvæsen. Jeg har selv været ramt af kræft og ved derfor, hvor vigtigt en hurtig og effektiv behandling er. Når man er ramt, og det er desværre hver tredje dansker, som får konstateret kræft, skal det bekæmpes hurtigt. For mange dør af kræft. Kræftpakkerne skal overholdes.

Du skal være tryg i eget hjem!

Det er indlysende uretfærdigt at skulle betale skat for at bo i det hus, du allerede har købt og betalt. Boligskatterne i Nordsjælland er urimeligt høje – ja faktisk nogen af de højeste i EU. I dag tvinges mange pensionister af den grund ud af deres eget hjem. Det er ikke rimeligt! Børnefamilier, pensionister og alle andre boligejere skal trygt kunne blive boende i egen bolig, også når man en dag går på pension.

Mere for pengene og økonomisk ansvarlighed

Du skal beholde langt flere af dine egne penge. Det er vigtigt, at vores velfærdssamfund er både effektivt og omsorgsfuldt, og at vi bruger borgernes skattekroner klogt. Vi skal derfor til at gentænke, rydde op og anvende ny teknologi – og vi skal gøre det sammen. Du og din familie skal have en større økonomisk frihed

Frihed frem for tvang!

Regeringen og dens støttepartier har de seneste tre år indført mere tvang, umyndiggørelse og detailstyring af dit og din families liv. I stedet skal du din familie, nabo og kollega opleve langt større tillid. Regeringens politik trænger helt ind i dit hjem og dikterer hvordan du og dine børn, skal leve jeres liv. Seneste med tvangsflytning af de unge gymnasieelever.

[ff id="2"]