En afgørende stemme i EU!

Der er brug for at opruste på sikkerheden og forsvaret og at tackle klimaforandringerne, der som bekendt ikke kender nogen landegrænser. Der er brug for at styrke de ydre grænser.

Der er brug for at vi er sikre i Danmark, i Europa og i NATO, og her afhænger vi fuldstændig af hinanden i et stærkt Europa. Det Konservative Folkeparti er det eneste danske parti, der er repræsenteret i Europa-Parlamentets største politiske gruppe, EPP. Gruppen er så stor, at vi som medlem er involveret i alle beslutninger i EU.

Derfor er Det Konservative Folkeparti en afgørende stemme for Danmark i EU.

Det er vigtigt, at Danmark er med der, hvor vi kan gøre en forskel.

Jeg tager generationskontrakten alvorlig. Jeg har et europæisk verdenssyn, men er samtidig fast tilhænger af nærhedsprincippet, og at beslutninger bør træffes så tæt på borgerne som muligt.

Sæt dit kryds ved Birgitte Bergman den 9. juni. Og stem for et grønnere, sikrere og mere stabilt Europa.

Fhv. medlem af Folketinget, Byrådsmedlem, næstformand i Klima- og bæredygtighedsudvalget, medlem af bestyrelsen for Forsyning Helsingør. Over 25 års erhvervserfaring.

Anbefalet af fhv. udenrigsminister Per Stig Møller.

Klima & Biodiversitet

Jeg vil arbejde for ambitiøse klimamål, og sikre at klimaloven bliver implementeret i Europa. Vi skal udbygge vedvarende energi og elektrificering, så vi ikke er afhængige af diktaturstater. Nej tak til ildsvind, ja tak en CO2 afgift på landbruget, rent drikkevand, og levedygtige søer og have. Mere natur og biodiversitet. Strengere krav til farlige kemikalier i forbrugerprodukter.
Det er også vigtigt for mig, at danske virksomheder står stærkt i EU og verden. Væk med lange godkendelses-procedurer, bureaukrati og benspænd. Det handler om at skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark. Og et nyt grønt væksteventyr med danske arbejdspladser.

Øget sikkerhed

Der er krig i Europa og syd for Europas grænser. Vi kigger ind i en mere urolig verden. Vi er tvunget til at kunne mere selv. Hurtigt. Derfor er der behov for at øge forsvarsinvesteringerne og samarbejde om udvikling og anskaffelse af materiel. Europa skal samarbejde med USA, men stå stærkere i egen ret, når det kommer til den brede sikkerhedspolitik og forsvare demokratierne. Jeg vil arbejde for at sikre EU mod Rusland og andre fremmede magter, der vil vores frihed til livs.

Styr på migrationen

Det er det afgørende, at vi arbejder sammen med EU og styrker de ydre grænser markant. Nej tak til en internt fordeling af flygtninge. Det er den helt forkerte håndtering af resultatet af menneskesmuglernes gerninger. Ja tak til målrettede investeringer og handel, så vi fordrer en positiv udvikling for almindelige mennesker, der hvor de er, og sikrer nødvendige råstoffer til den grønne omstilling i Europa og verden.
Det er sund fornuft og vil styrke tryghed og sikkerhed i Danmark.

Et stærkt Danmark i EU

EU’s indre marked har været en succeshistorie. Takket være det indre marked kan mennesker, varer, kapital og tjenesteydelser bevæge sig frit rundt i EU. Det er netop på grund af det indre marked, at vi kan arbejde, bo, handle og studere i et hvilket som helst EU-land. Det er vigtigt, at danske virksomheder står stærkt og får bedst mulige betingelser for samhandel med andre land og i EU.

.